Medien über uns

Medien über uns

Medien über uns

XV Doroczny Koncert

XV Doroczny Koncert

26 Januar 2022 14:23 / Nachrichten, Medien über uns

Na scenie mogliśmy oglądać naszą Prezes Bożenę Datczuk, która została wyróżniona za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości.