Новости

Новости
Czas świątecznych spotkań w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

Czas świątecznych spotkań w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

Było to spotkanie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy, właściciele firm, przedstawiciele instytucji nauki i szkolnictwa wyższego.