Новости

Новости
Prezes Firmy Tobo Bożena Datczuk została wyróżniona za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości

Prezes Firmy Tobo Bożena Datczuk została wyróżniona za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości

Izba Przemysłowo - Handlowa jest najstarszą w regionie i największą organizacją, która jednoczy przedsiębiorców terenu północno – wschodniej Polski. Podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski wręczył nagrody osobom zasłużonym dla biznesu. W koncercie wzięło udział ponad 700 osób. Przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, świata kultury i sportu oraz politycy. Rada IPH w Białymstoku przyznała nagrody w kategoriach Biznes, Kultura i Społeczeństwo. Prezes Firmy Tobo Bożena Datczuk została wyróżniona za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości. Jesteśmy bardzo dumni!