Aktualności

Aktualności

Aktualności

TOBO wspiera Narodową Loterię Paragonową

TOBO wspiera Narodową Loterię Paragonową

3 marca 2016 17:17 / Aktualności

Informujemy, że jesteśmy partnerem wspierającym Narodową Loterię Paragonową – promujemy uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami i wspieramy rodzimą gospodarkę.

Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, dzięki której chcemy uświadomić Polakom, biorącym i upominającym się o paragony, jak ważną rolę pełnią w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. Celem kampanii jest także wspieranie uczciwych przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między nimi. Każdy przedsiębiorca, który rzetelnie prowadzi swoją działalność i ewidencjonuje obroty za pomocą kasy fiskalnej, może zostać partnerem Narodowej Loterii Paragonowej.

Zapraszamy - na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.